motorbaadsnyt.dk
11/12/18

Marina Minde ved Flensborg Fjord overtager skibsværft i Gråsten

Med virkning fra 1. juli 2018 overtager Marina Minde i Egernsund Skibsværft Toft i Gråsten, der fremover vil hedde Marina Toft.

Kort Nyt | 12-07-2018 09:38 | Af  Troels Lykke

Marina Toft råder over ca. 6.000 m2 haller til vinteropbevaring af lystbåde og det dobbelte areal til vinteropbevaring udendørs. Marina Toft råder endvidere over ca. 130 bådpladser i vandet ved indsejlingen til Nybøl Nor, fortæller Havneguiden.dk

Vi forventer en betydelig synergi mellem de 2 geografisk nært beliggende virksomheder, udtaler medejer og havnemester Claus Boisen, Marina Minde.

Det første mange nye kunder spørger efter, er mulighederne for opbevaring af lystbåden om vinteren.

Mange fastliggere kommer langvejs fra, så spørgsmålet er meget naturligt. Båden skal kunne opbevares under gode forhold, også i vinterperioden, hvor ejeren ikke ser båden.

Efter købet af Marina Toft kan vi nu svare, at vi kan tilbyde 3 muligheder: på land i en hal, på land udendørs eller i vandet. Med afdækningen af samtlige muligheder for vinteropbevaring venter vi at styrke sommerforretningen både i Marina Minde og i Marina Toft.

Vi ønsker fortsat en lokalplan, der giver mulighed for opførelse af en hal til vinteropbevaring ved Marina Minde. Kapaciteten i hallerne ved Marina Toft forventes hurtigt udnyttet fuldt ud, fortæller Claus Boisen.

Anette Weiss vil fortsat bestyre kontoret m. v. på Marina Toft og Jesper Weiss vil fortsat betjene kranen, der tager bådene op eller sætter dem i vandet. Der forestår større investeringer, da taget på en af de store haller skal udskiftes og samtlige broer forsynes med nyt trædæk, slutter Claus Boisen.

Bookmark and Share


FLERE NYHEDERFå nyheder om motorbåde og deltag i konkurrencerr


MEST SET BÅDE
Ansv. redaktør
Troels Lykke
troels(at)minbaad.dk
Tlf. +45 21 66 57 37
Skåde Skovvej 13
8270 Højbjerg

Søren Svarre, fotograf
soeren.svarre(at)yr.com
Tlf. 40 25 11 22

Morten Lorenzen, kommentator
ml(at)mconsulting.dk
Tlf. 20 26 01 38

Netannoncer
Kontakt for annoncer på motorbådsnyt.dk

Lennart le Févre
lennart(at)minbaad.dk
Tlf. +45 2860 8087

Annoncering - Klik for priser og placeringer