motorbaadsnyt.dk
08/22/18

Foto: Søren Stidsholt Nielsen, Søsiden, Fyns Amts Avis

Fond i Svendborg til forliste skippere og enker fylder 150 år

For 150 år siden fandtes der ikke kontanthjælp eller offentlige ydelser. Men tanken om at hjælpe andre mennesker i uforskyldt nød, levede. Prinds Valdemars Forening har jubilæum.

Fredag aften fejrede Svendborgs Prinds Valdemars Forening sit jubilæum. Søsiden fik lov at kikke i de gamle protokoller sammen med formand Søren H. Hansen.

Det står på gulnet papir med sirlig blækskrift ført af en Svendborg-sømands hånd. Dateringen er den 14. januar 1868:

"Paa Opfordring af Herr Skibsfører Theodor Jørgensen m. fl. samledes en Deel Skippere, Styrmænd og Andre, som interesserede sig for Sømandsstanden for at foretage Skridt til Dannelsen af en Forening, hvis Hovedøejemed skulle være at understøtte forliste, syge og alderssvage Skippere og Styrmænd samt deres Enker eller Børn - naar de uforskyldt maatte geraade i Nød."

Det skriver Søsiden på Fyns Amts Avis

Vi er i en helt anden tid. I Svendborg havn trafikerede dampere og sejlskibe, og Ring-Andersens værft på den broløse Frederiksø var etableret få måneder forinden.

Dengang for 150 år siden fandtes der ikke kontanthjælp, sygedagpenge eller tilsvarende offentlige ydelser. Men det sociale sindelag, tanken om at hjælpe andre mennesker i uforskyldt nød, levede. Denne gode ånd af fællesskab var grobund for initiativet til Prinds Valdemars Forening.

Formand i jubilæumsåret er pensioneret kaptajn Søren H. Hansen, Rantzausminde. Han har lånt de gamle, velbevarede foreningsprotokoller af Svendborg Museum og vinteren igennem dykket ned i flere århundreders års lokal, maritim historie. Søsiden har fået lov at kikke med.

Bøssefond

En af Prinds Valdemars Forenings tidligste ydelser blev fx givet til en styrmand, "som for en lang tid var sat ud af erhvervet, idet en styrtsø havde kastet ham om, hvorved han i faldet havde flækket sin ene knæskal". Bidrag: 25 kroner.

Efterhånden som den nye forening gennem kontingenter og donationer fik etableret sig en formue, blev der allerede fra 1875 også midler til at understøtte enker.

Medlemskredsen omfattede i de første år kun sejlende søfolk. Ti år efter foreningens start blev der også adgang for mestre i maritime fag som bl. a. skibsbygning, rebslageri, takkelageri, blokkedrejning og sejlmageri. I 1891 åbnede Prinds Valdemars Forening også for optagelse af eksaminerede maskinmestre.

Et par år senere etableredes en såkaldt bøssefond med bidragsbøsser på bl. a. mæglerkontorer og ude i skibene.

Torsk i mange, mange år

Omkring århundredeskiftet opstår tanken om at dyrke selskabelighed i foreningens regi. Det fører til, at generalforsamlingen udvides med spisning og bal.

Den tradition holdes i hævd, når omkring 110 medlemmer i aften - for 22. år i træk - samles på Hotel Christiansminde i Svendborg. Kuvertprisen er dog forhøjet forhold til de historiske optegnelser. Ved jubilæet i 1918 var prisen i følge Søren B. Hansens studier i protokollen - fire kroner.

Tidligere stod generalforsamlingens menu fast på kogt torsk. Først i 1973 blev der åbnet for andre muligheder som fx suppe og peberrodskød.

Rødder i Søkassen fra 1754

Prinds Valdemars Forenings rødder rækker længere tilbage end de 150 år.

Da foreningen blev stiftet, havde den tilsvarende men mindre aktive Svendborg Søe-Societets Compagni eksisteret siden 1754. I 1933 var Søkassen, som den blev kaldt, skrumpet ind til ni medlemmer. Det førte til, at den blev lagt sammen med Prinds Valdemars Forening.

Selvom Prinds Valdemars Forening basis var at hjælpe søfolk og efterladte i uforskyldt nød, spredte virket sig også. Medlemmerne kunne fx få et huslån. I en årrække disponerede foreningen også over et lighus samt en ligvogn til den sidste rejse gennem Svendborg.

Ingen søgte om hjælp

Foreningen har gennem de fleste af de 150 år bidraget med samlet tusinder af kroner til flere hundrede nødlidende. For godt ti år siden ophørte nye udbetalinger af den simple grund, at der ikke var indgået nye ansøgninger til bestyrelsen.

- Meget har på de 150 år forandret sig i forhold til vores oprindelige formål. Velfærdsstaten har jo overtaget udbetalinger af ydelser. Derfor er Prinds Valdemar i dag en selskabelig forening. Vi byder på socialt samvær, og optager alle med interesse for sømandsstanden og det maritime, forklarer Søren H. Hansen.

Årets anden aktivitet i Prinds Valdemars Forening er en sejltur "for de ældre medlemmer". Ideen blev søsat i 1999 af skipper Kristian Lund fra Svendborg-skonnerten Aron.

Sejladsen går rundt i Øhavet med Aron, Viking og Grønne Erna. Dagen rundes traditionelt af med gemytligt samvær på Restaurant Svendborgsund. Menu: Skipperlabskovs.

Bookmark and Share


FLERE NYHEDERFå nyheder om motorbåde og deltag i konkurrencerr


MEST SET BÅDE11/08/18 04:00
11/08/18 04:00
16/08/18 04:00
 

Ansv. redaktør
Troels Lykke
troels(at)minbaad.dk
Tlf. +45 21 66 57 37
Skåde Skovvej 13
8270 Højbjerg

Søren Svarre, fotograf
soeren.svarre(at)yr.com
Tlf. 40 25 11 22

Morten Lorenzen, kommentator
ml(at)mconsulting.dk
Tlf. 20 26 01 38

Netannoncer
Kontakt for annoncer på motorbådsnyt.dk

Lennart le Févre
lennart(at)minbaad.dk
Tlf. +45 2860 8087

Annoncering - Klik for priser og placeringer